Etik ve Uyum Yöneticiliği Sertifika Programı – 12 Kasım 2016

Koçer Consult, Etik ve İtibar Derneği ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin işbirliği ile hayata geçirilen Etik ve Uyum Yöneticiliği Sertifika Programı’nda kurumsal yönetim modülüne katkıda bulunuyor.

Hem iş dünyasndan hem de akademik dünyadan eğitmenlerle Etik ve Uyum Yöneticisinin günlük hayattaki gereksinimlerine ve şirketlerin bu pozisyondaki yöneticilerinden beklentilerine göre tasarlanan program, yurtdışındaki başlıca sertifika programı örneklerinden esinlenerek ve hem ülkemizde hem de yurtdışında çalışabilecek bir Etik ve Uyum Yöneticisi’ni eğitmek amacıyla tasarlanmıştır.

Burak Koçer Etik ve Uyum Yöneticiliği Sertifika Programı’na Kurumsal Yönetim İlkelerine Etik Penceresi’nden bakış konulu semineriyle destek olmaktadır.

5 Kasım 2016 tarihinde İstanbul Bilgi Üniversite’sinde başlayan program cumartesi günleri olmak üzere 7 hafta sürdü. Program hakkında daha fazla bilgi TEİD Akademi internet sitesinde yer almaktadır.

Hangi Sorulara Cevap Bulacaksınız?

– Kurumsal Etik Risk Haritası Nasıl Çıkartılır?
– Şirket İçi Etik İhlallerinde İş Hukuku Ve Ceza Hukuku Uygulamaları Nelerdir?
– Etik Kültürü Nasıl Oluşturulur? Etik Liderlik Nedir?
– Etik ve Uyum Programı Nasıl Oluşturulmalı?
– Etik Kodu Yazım Süreci Nasıl Yönetilir? İlke, Politika ve Prosedürleri İlişkisinde Nelere Dikkat Edilmeli?
– Etik Programının İç ve Dış İletişimi Nasıl Yapılır?
– Etik Eğitim Programları Nasıl Kurgulanır ve Nasıl Değerlendirilir?
– Etik ve Uyum Programının Başarım Ölçütleri Nelerdir?
– İhbar Mekanizmaları Nelerdir? Misilleme Nasıl Engellenir? İç Soruşturmalar Nasıl Yürütülür?
– Beyaz Yaka Suçları Nedir?
– Çıkar Çatışmaları Nedir? Nasıl Engellenir
– Kamu İlişkilerinde Etik Riskler Yönetiminde Nelere Dikkat Edilmeli?