1978 yılından bu yana klinik psikolog ve danışman olarak ailelerle çalışmaktadır. Liderliğin geliştirilmesi, uygulanması ve transferi, varlıkların gelişmesinde pürüz yaratan aile meselelerinin çözümü, liderliğin devrinden önce, sırasında ve sonrasında entelektüel sermayenin yönetilmesi konularına odaklanmaktadır. İş dünyasındaki aileler konusunda çok sayıda yazı kaleme alan Joe Paul, The Aspen Family Business Inventory (Aspen Aile Şirketleri Envanteri), The Wealth Management Inventory (Servet Yönetimi Envanteri), ve The Aspen Family Foundation Inventory (Aspen Aile Vakfı Envanteri) değerlendirme ölçeklerini geliştirmiştir.

Keys to Family Business Success (Aile Şirketlerinde Başarının Anahtarları) kitabının ortak yazarı ve Axioms and Guidelines for Counseling Families in Business (Aile Şirketleri için Temel Önerme ve İlkeler) kitabının yazarıdır. Joe Paul aynı zamanda Family Firm Institute’un üyesi ve eski direktörüdür. 2011 yılında Family Firm Institute tarafından Disiplinler Arası İşbirliği Ödülü’ne layık görülmüştür.