İş hayatındaki ailelere, ortak vizyon doğrultusunda aile girişiminin geleceğini planlamak ve uygulamak konusunda rehberlik yaparız.

Ailelerle çalışmamızda Intentional Legacy Process (Planlı Miras Süreci) adlı modeli uygularız. Onursal liderimiz Joe Paul tarafından geliştirilen bu model dört aşamadan oluşur:

  1. Değerlendirme: Bakış açılarını ve ihtiyaçlarını anlamak için çalışmaya dahil olan aile bireyleri ile Aspen Family Business Group Family Business Inventory©  ölçeğini uygular ve planlı mülakatlar yaparız.
  2. Uyumlaştırma: Katılımcıların beklenti, ilke ve önceliklerini diğer aile bireyleriyle güvenli bir ortamda tartışabilmelerini sağlar, birlikte ortak değerleri araştırır ve ifade ederiz.
  3. Taahhüt Etme: Ortaya koyduğumuz aile değerlerinin uygulanmasını destekleyecek mali haklar, istihdam, yönetimin kontrolü, devri ve hissedarlık hakları gibi temel ortaklık konularına ilişkin politika ve sözleşmeleri hazırlarız.
  4. Uygulama:  Belirlenen politikaları uygulayacak olan yönetim, karar ve iletişim organlarını oluşturur, hedeflerini belirler ve uygulama desteği sunarız.

Yöntem ve yaklaşımımızı size daha ayrıntılı tanıtabilmek ve beklentinize uygun bir yol haritası hazırlamak için sizinle tanışmaktan mutluluk duyacağız.